Asociația Medicină pentru Pacienți

 

 

Află mai multeContactează-ne

Cine suntem?

Scopul nostru este reprezentat de promovarea drepturilor fundamentale ale omului la viață și la sănătate, creșterea nivelului de educație sanitară a societății civile, dezvoltarea politicilor medicale şi modificarea legislației în domeniul medicinei, modelarea sistemului educaţional-medical, acordarea de sprijin, financiar, material, moral, informațional și psihologic, promovarea drepturilor personalului medical și ale pacienților.

Obiective

l

Pregătire și formare profesională

+ Detalii

Organizarea şi desfășurarea de activități ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională a personalului medical, stomatologic și farmaceutic;

Inițierea și dezvoltarea unor acțiuni și programe de sprijinire a pacienților;

Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, simpozioane, festivaluri, dezbateri publice, precum și organizarea de manifestații publice, marșuri și alte activități de sensibilizare a opiniei publice;

Oferirea de burse de studiu şi facilitarea accesului la programe de studiu în cadrul instituțiilor de învățământ formal din România şi din străinătate, cât şi în cadrul altor organizații naționale şi internaționale care oferă servicii de educație formală sau nonformală.

Advocacy și inițiative legislative

+ Detalii

Monitorizarea si sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de advocacy (susținerea si promovarea unei idei sau a unei cauze);

Monitorizarea legislației actuale și emiterea de propuneri de îmbunătățire;

Colaborarea cu diverse persoane fizice, persoane juridice, autorități locale, alte instituții şi organizații guvernamentale, non-guvernamentale din țară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun;

Asistența şi reprezentarea membrilor în relațiile cu instituțiile statului.

Cercetare & dezvoltare

+ Detalii

Efectuarea de studii, cercetări, sondaje de opinie şi programe în domeniul de interes al asociației, în colaborare cu diverse instituții de specialitate: unități sanitare și instituții universitare sau alte instituții guvernamentale şi non-guvernamentale din România şi din străinătate;

Încurajarea acțiunilor de cooperare profesională, inclusiv prin realizarea unei platforme de interacțiune între membrii asociației, în vederea încurajării schimbului de experienţă şi purtării de discuții asupra cazuisticii medicale, stomatologice;

Reunirea de specialişti în medicină, stomatologie, farmaceutică români şi străini, care să contribuie la creşterea performanţelor actului medical şi al accesului liber la informaţia medicală de actualitate, la creşterea valorilor profesiei prin promovarea tinerilor specialişti sau studenţi ai facultăţii de medicină;

Dezvoltarea cercetării în domeniul medicinei, stomatologiei și farmaceutic în vederea lărgirii bazei materiale științifice pentru dezvoltarea și studiul tratamentului.

Asistență financiară

+ Detalii

Sprijinirea financiară, materială şi logistică a serviciilor medicale, stomatologice și farmaceutice;

Sprijinirea materială şi socială a pacienților pentru a facilita accesul la tratamente de specialitate în țară și străinătate;

Participarea la dotarea unităților sanitare cu materiale, aparatură şi instrumente medicale moderne, care să asigure eficacitatea sporită tratamentului de orice natură şi o rapiditate a procesului de ajutorare a bolnavilor.

Contactează-ne!

Pentru orice întrebări sau detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție. Ne puteți contacta prin formularul de contact sau:

– prin telefon:

– prin intermediul emailului: noi@ampp.ro

 

11 + 2 =